Saturday, 1 December 2012

BÍ QUYẾT ĐỂ CÓ SỰ QUYẾT ĐOÁN


* BÍ QUYẾT ĐỂ CÓ SỰ QUYẾT ĐOÁN
1. Biết lắng nghe người khác nói.
2. Chứng minh rằng bạn đã hiểu.
3. Hãy nói những điều bạn nghĩ.
4. Biết rõ điều bạn cần.
5. Khi biết rõ bạn cần gì, hãy tìm cho mình một giải pháp.
* BÍ QUYẾT ĐỂ THÀNH CÔNG
1. Lập quy tắc cho chính mình.
2. Hãy vươn lên bằng chính khả năng của bản thân.
3. Tìm cách thực hiện công việc một khi bạn đã có nó.
4. Tập trung vào những gì bạn có thể làm được, không phải những gì bạn không thể làm được.
5. Hãy đặt cho mình nhiều mục tiêu khác nhau, từ đơn giản đến phức tạp.

No comments:

Post a Comment